“chuyện xưa rồi Diễm !!”: tư tưởng CS của hai cụ tổ(xuất thân từ giai cấp quý tộc và thư lại ngày xa xưa): Năm thứ các cụ muốn xoá bỏ-Jonathan Miltimore/Phạm Nguyên Trường dịch

NĂM THỨ K. MARX MUỐN XOÁ BỎ (bên cạnh sở hữu tư nhân) Jonathan Miltimore Phạm Nguyên Trường dịch Tất cả chúng ta đều biết Marx muốn xóa bỏ tư […]

Read Article →