Tháng tới(4/2021) toàn thể cư dân trưởng thành tại Cali/US sẽ được chích ngừa vaccin covid-19(cúm Tàu..)-không phải trên 65 tuổi có lấy hẹn như tháng vừa qua-Los Angeles Times

All California adults can get COVID-19 vaccine next month By LUKE MONEY, COLLEEN SHALBY MARCH 25, 2021 UPDATED 3:45 PM PT California is dramatically expanding the eligibility for COVID-19 vaccines, offering the shots to […]

Read Article →