Ý kiến của một số người cầm bút về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp và sự ra đi về cõi của ông,trong số đó có người bị “Bóng đè” Đỗ Hoàng Diệu….

người bị “bóng đè”Đỗ Hoàng Diệu  · 1. Tôi luôn phản đối việc thần thánh hóa người trần. Con người, dù anh có là ai, tài năng tới đâu, đức độ […]

Read Article →