“Chí Phèo Mỹ tác giả của “Make America great again” Đỗ Nam Trâm(Donald Trump) thành “Phật ” bên Tàu(chú Ba đúc tượng bán ;số cung không đủ cho số cầu của công dân boác Tập !!?)-

TRUMP VỀ KHÔNG HẲN VỀ KHÔNG Thơ: Phạm Minh Tuấn Trump về khoác áo cà sa Quên tòa Bạch Ốc, ngõ hoa vườn Hồng Về tìm một thoáng tĩnh không […]

Read Article →