“giai cấp mới”(Nouvelle classe/New class-Milovan Djilas) trong chế độ gọi là “vô giai cấp xã nghĩa:Đỗ Trường kể về nhà thơ Hoàng Cát(‘Cây táo ông Lành “)-2012

Đỗ Trường Gần chục năm trước nhà thơ Hoàng Cát (Cây táo ông Lành) bệnh nặng phải nằm viện. Thương ông, thân già lọ mọ, tôi gọi điện ngay cho […]

Read Article →