chuyện chống tham nhũng ,những cán bộ kách mệnh vô sản ăn cắp vĩ mô của công tại VN: “người buôn gió lại bán gió”:sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức ngày nào nay đến bắt và dẫn độ Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn tại Pháp

Ân oán Thích Minh Hiền và điệp vụ VH20( phần thứ nhất.) Người buôn badn gió Bùi Thanh Hiếu ———————————– Nếu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là điệp […]

Read Article →