“lông”(nông) dân Khan Nguyen ,phân tích chuyến viếng thăm Iraq(thị trấn Ur) nơi sinh của Tổ phụ chung Abraham của 3 tôn giáo đang giết nhau : Hồi Giáo,Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo..

lông dân Khan Nguyen ĐƯỜNG THIÊN Ý TỪ UR ĐẾN CANAAN Người ta có thể đoán được lý do Đức giáo hoàng Francisco viếng thăm Iraq, song sự e ngại […]

Read Article →