Nồi cám lợn bầu cử dân chủ kiểu Mỹ ?:Đảng Dân Chủ muốn loại bỏ chuyện cử tri cần”chứng minh nhân dân “??/To Eliminate Voter ID Requirements, Remove GOP Congressional Seats ??

House Democrats Move On H.R.1 ‘For The People Act’ To Eliminate Voter ID Requirements, Remove GOP Congressional Seats House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) arrived during the opening session of the […]

Read Article →