chuyện bâng quơ mùa ôn dịch :trở lại chuyện hai ông Tây lang thang trên núi rừng Tây Nguyên chọn được hạt chocolat(bị lãng quên )để sản xuất thủ công Chocolat với thương hiệu Marou nỗi tiếng bán ở Âu Châu/Chocolat Marou : le joyau du Vietnam-ParisMatch

Chocolat Marou : le joyau du Vietnam Paris Match | Publié le 23/04/2019 à 02h00 Emmanuel Tresmontant Les Français Samuel Maruta et Vincent Mourou ont élevé cet or noir au rang des […]

Read Article →