Lại chuyện bâng quơ mùa ôn dịch :Làm ăn cá thể (tư bản/tư nhân)thành công hơn làm ăn tập thể (XHCN)!?-các hảng máy bay tư nhân Bamboo,Việtjet trong năm 2020 có lời trong khi Vietnam Airlines (của Nhà Nước)lại lỗ 11,000 tỷ VND !!??

lông dân Khan Nguyen NHỮNG CÁNH MÁY BAY BẤT TỬ Năm 2020 là năm virus corona Vũ Hán đánh gãy không ít cánh chim sắt trên khắp thế giới. Vậy […]

Read Article →