chuyện trái đất đang còn nhưng vấn đề nan giải, đổ bộ lên Hoả Tinh(tốn hàng tỷ Mỹ Kim có ích gì không )??”We landed on Mars !!”-NASA

Nasa Celebrating Landing Of ‘Perseverance’ Mars Rover “Lori Glaze, director of NASA’s Planetary Science Division, Thomas Zurbuchen, associate administrator for NASA’s Science Mission Directorate, and JPL Director Michael Watkins give […]

Read Article →