“Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại…”Trần Đức Thảo/Bác Chinh-Tưởng Lăng Nùi(ĐCV)

AK-48/trứng chọi dad Tưởng Năng Tiến Bác Chinh Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của […]

Read Article →

phái bộ điều tra của Cơ Quan Y Tế Quốc Tế(W.H.O)truy tìm nguồn gốc Covis-19 tại Tàu đổi hướng cho rằng nguồn gốc từ “thịt bò đông lạnh của Úc Đại Lợi (!!??)

WHO whitewash: Investigators back China’s claim that AUSTRALIAN BEEF could have caused Covid-19 – and demand there be ‘no further study’ of theory that it came from a Wuhan lab […]

Read Article →