“chuyện xưa rồi Diễm “( ngay cả nguyên TB/TTTW/ĐCSVN ngày trước- Tô Huy Rứa(tại Nhật) và Nguyễn Quang Thuấn(tại VN) ngày nay cũng..ú ớ :”Cụm từ định hướng XHCN”-Đỗ Ngà(Đỗ Voi)

THỂ CHẾ KINH TẾ VÀ LỜI GIẢI THÍCH CHO CỤM TỪ “ĐỊNH HƯỚNG XHCN” Đỗ Ngà Thể chế kinh tế là tập hợp những quy tắc định hình cho một […]

Read Article →