Xi Jinping wants China’s armed forces to be “world-class” by 2050/Tham vọng tạo ra quân đội ‘đẳng cấp thế giới’ của Tập Cận Bình

Tham vọng tạo ra quân đội ‘đẳng cấp thế giới’ của Tập Cận Bình Nguồn: “Xi Jinping wants China’s armed forces to be “world-class” by 2050“, The Economist, 27/06/2019. Biên dịch: Phan Nguyên […]

Read Article →