Sau khi GSTS Nguyễn Quang Thuấn hướng dẫn phái đoàn nghiên cứu sang Ấn Độ và Anh Quốc về, trong mùa dịch Covid-19 (bệnh nhân lây nhiễm số 21),để soạn thảo”Văn kiện Đại Hội Đảng XIII .Văn kiện”sẽ được dịch sang 7 thư tiếng”

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

03/02/2021   

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, toàn bộ văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn bè quốc tế để tham khảo. Chân dung 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIIIĐại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ ĐảngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng”

Ban Đối ngoại Trung ương sáng nay (3/2) tổ chức thông báo về kết quả Đại hội XIII của Đảng tới các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua 5 văn kiện quan trọng. Các văn kiện được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ông Quân cho biết tới đây, toàn bộ văn kiện Đại hội sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn bè quốc tế để tham khảo.

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng
Ông Hoàng Bình Quân phát biểu tại cuộc thông báo.

Đại hội xác định tầm nhìn phát triển hướng đến các mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện thành công tầm nhìn phát triển đã đề ra, Đại hội xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.Tham khảo thêm

Trung ương khóa XIII: Trẻ nhất 38 tuổi, 80 người lần đầu trúng cử

Về chủ trương, chính sách đối ngoại, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Về việc bầu ra ban lãnh đạo mới, ông Hoàng Bình Quân cho hay, đây là công việc vô cùng quan trọng, được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học.

Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là BCH Trung ương (khóa XII), gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu cử đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đề ra và dụng Quy chế bầu cử của Đại hội XIII.

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 ủy viên là nữ, ông Quân phân tích: “Đây là chỉ tiêu khó phấn đấu. Đảng có chủ trương, chính sách quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Qúa trình đào tạo đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ cấp cao cũng không đơn giản nhưng lần này có được 19 ủy viên nữ cũng được xem là sự nỗ lực cố gắng”.

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 người; bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm một số ủy viên Bộ Chính trị và 5 ủy viên Trung ương khóa XIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm rất cao, bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

“Đây là kết quả tuyệt vời, thể hiện mong muốn của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam. Chúng tôi có người đứng đầu rất có uy tín trong Đảng, trong dân; bầu thống nhất rất cao, gần như tuyệt đối”, ông Quân nhấn mạnh.19 nữ ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

1. Bà Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khoá XII.

2. Bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình.

5. Bà Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên.

6. Bà Hoàng Thị Thuý Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Bà Giàng Páo Mỷ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu.

8. Bà Lê Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội.

9. Bà Lâm Thị Phương Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

10. Bà Nguyễn Thị Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11. Bà Lê Thị Thuỷ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam.

12. Bà Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

13. Bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang.

14. Bà Đào Hồng Lan – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

15. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

16. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

17. Bà Hà Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

18. Bà Nguyễn Thị Tuyến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

19. Bà Tôn Ngọc Hạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trần Thường – Phạm Hải

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Danh sách 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối nay (30/1), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội ….

Phụ Đính

Chân dung giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Hùng Anh – 10:04 04/03/2020

GS-TS Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, Phó Chủ tịch hội đồng chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu về kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.

Chân dung giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn.

GS-TS Nguyễn Quang Thuấn sinh năm 1959 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế chính trị vào năm 1983. Sau một thời gian làm cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế thế giới thuộc Ủy Ban Khoa học xã Hội Việt Nam, năm 1990 ông sang Nga làm luận án Tiến sỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga và có bằng tiến sĩ kinh tế năm 1993. Ông được phòng hàm giáo sư năm 2010.

Trước khi trở thành Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ông từng đảm nhiệm các vị trí: phó Viện Trưởng, Viện trưởng, Tổng Biên tập Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu (nay là Viện Nghiên cứu Châu Âu), Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các nghiên cứu của ông chủ yếu tập trung ở các chủ đề về: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; Các nền kinh tế chuyển đổi; Kinh tế Liên minh Châu Âu và quan hệ kinh tế Việt Nam – Châu Âu.

Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn đã tham gia và chủ trì nhiều dự án, đề tài khoa học quan trọng, các dự án hợp tác quốc tế như: Liên minh Châu Âu mở rộng và tác động đến Việt Nam; Sự phát triển của Cộng đồng các quốc gia độc lập trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay; Quan hệ Việt Nam – Ukraine trong bối cảnh phát triển mới; Thúc đẩy Hợp tác Việt Nam – EU trong triển khai cơ chế phát triển sạch CDM ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020…

Ông cũng là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên nhiều công trình đã xuất bản như: Cải cách kinh tế ở Ba lan và Việt Nam: thành tựu và những vấn đề (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2001); Quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2007); Quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên minh Châu Âu: Thực trạng và triển vọng (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2009); Việt Nam 5 năm gia nhập WTO (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2013); Quản trị Quan hệ biến đổi giữa châu Âu và châu Á: Dấu hiệu từ các nền kinh tế mới nổi Trung Quốc và Việt Nam, xuất bản bằng tiếng Anh – The Governance of Climate Relations between Europe and Asia: Evidence from China and Vietnam as Key Emerging Economies (Nhà xuất bản Edward Elgar, 2013).

Trong đó, cuốn sách “5 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” tác giả đã tổng kết, đánh giá tình hình Việt Nam thực thi cam kết sau 5 năm gia nhập WTO, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Chính phủ và khu vực doanh nghiệp nhằm đưa ra những phản ứng chính sách kịp thời và hiệu quả hơn trước những tác động bên ngoài.

Cuốn sách Quản trị Quan hệ biến đổi giữa châu Âu và châu Á: Dấu hiệu từ các nền kinh tế mới nổi Trung Quốc và Việt Nam do GS Thuấn là đồng tác giả được bán trên ebay và hiện đã hết hàng.

Ngoài ra, GS Thuấn cũng là chủ biên cuốn sách Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp. Nhiều bài viết về chủ đề các nền kinh tế chuyển đổi và thể chế kinh tế thị trường của ông, cũng được xuất bản trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

Chiều 11/11/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Nhật Quang – ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam – giữ chức vụ chủ tịch viện này thay cho ông Nguyễn Quang Thuấn.

Hùng Anh

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.