Khi “người đàn bà do Chúa tạo nên”(“Et Dieu créa la femme”) Brigite Bardot nổi giận với Tổng Thống Ma Cà Rông (Emmanuel Macron) và có ý định rời khỏi nươc Pháp-Sante+

Chuyện bâng quơ mùa ôn dịch cúm Tàu En colère contre le gouvernement, Brigitte Bardot veut quitter la France  Par : Rose SanchezPublié le : 27 janvier 2021 à 11 […]

Read Article →