tại răng lại bỏ thiên đường quân chủ xã nghĩa Bắc Triều Tiên chạy về phía tư bản bóc lột Nam Triều Tiên?:quyền đại sứ Bắc Triều Tiên tại Kuwait đào tỵ xuống Nam Triều Tiên-ĐCV/Washington Post

Quyền đại sứ của Triều Tiên tại Kuwait chạy sang miền Nam Đàn Chim Việt – 26/01/2021 Nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên ở Kuwait đã bí mật […]

Read Article →