Cụ Mạc Vân Trang đọc báo(chuyện thường ngày ở Huyện):Thiệt hại do mưa lũ 83 triệu, cán bộ(kách mệnh vô sản ở xứ địa linh nhân kiệt Nghệ An)khai khống lên 805 triệu-Báo Mới

Mạc Vân Trang ‘s phê tê bốc Một nhân tố giúp “Chưa bao giờ đất nước được như hôm nay”(NPT) Thiệt hại do mưa lũ 83 triệu, cán bộ khai […]

Read Article →