đọc nại bài cũ :Trần Mạnh Hảo nại viết về thơ(thẩn) trong Hội Nhà Văn Việt Lam với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều,chủ soái trường phái “tân thơ con cóc !!?”

(thọc gậy bánh xe văn học )Tran Manh Hao October 13, 2014  · NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN QUỐC DOANH VIỆT NAM SẮP ĐƯỢC CHỦ […]

Read Article →

chuyện bâng quơ mùa ôn dịch :Muốn tránh lây nhiễm cúm Tàu nên đến ngôi nhà độc nhất bí hiểm trên một hoang đảo của Băng Đảo (Island/Islande)-Parismatch

Les mystères de “la maison la plus isolée du monde” Paris Match | Publié le 15/12/2020 à 10h28 |Mis à jour le 15/12/2020 à 10h35La Rédaction Une maison perdue sur un îlot islandais suscite […]

Read Article →

một ông cực hữu Antifa, nói là ủng hộ Đỗ Nam Trâm tát cạn đầm lầy chính trị , xâm chiếm toà nhà QH(đế quốc đã chết)Mỹ bị bắt-ParisMatch

Invasion du Capitole : l’émeutier au sweat “Camp Auschwitz” arrêté Paris Match | Publié le 13/01/2021 à 17h02 |Mis à jour le 13/01/2021 à 17h10 Kahina Sekkai Robert Keith Packer, l’homme photographié portant un […]

Read Article →

Ông “Đỗ Nam Trâm”(Donald Trump) lại bị phe đảng Dân Chủ luận tội lần 2 vì “xúi dục nổi loạn”/”Incitation à l’insurrection” : Donald Trump mis en accusation pour la seconde fois-ParisMatch

“Incitation à l’insurrection” : Donald Trump mis en accusation pour la seconde fois Paris Match | Publié le 13/01/2021 à 22h39 Kahina Sekkai Les élus de la Chambre des représentants ont voté […]

Read Article →