hàng ngàn trẻ thơ trong những vụ chữa hoang,sinh ngoài hôn thú…đã chết trong những cơ sở chăm sóc của các bà phước..tại Ái Nhĩ Lan(Ireland)đã chết trong thế kỷ 20 vừa qua-Báo Dailymail của Anh Quốc ?

9,000 children died in Ireland’s brutal homes for unmarried mothers and babies run by the Catholic Church in the 20th century, damning report reveals In total, 15 percent of the […]

Read Article →