sau khoa học gia Mỹ gốc Việt Dương Nguyệt Ánh(bomb lady) lại có thêm một khoa học gia gốc Việt khác tác giả của siêu vũ khí Laser cho quân lực Mỹ :TS Nguyễn Định !

Tiến sĩ Định Nguyễn tác giả của siêu vũ khí Laser ByAngela-11/10/2020 Tiến sĩ Định Nguyễn tác giả của siêu vũ khí Laser  mà hạm đội Thái Bình Dương vừa […]

Read Article →