đọc và xem “quần đảo ngục tù gulag Siberia” của bạo chúa Stalin,người ông mà Tố Hữu “thương cha thương một thương ông thương mười” !!

Aleksandr I. Solzhenitsyn Quần đảo ngục tù Ngọc Thứ Lang, Ngọc Tú dịch   Văn hào Nga Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn sinh ngày 11.12.1918, qua đời ngày 03.8.2008. Tưởng niệm ông, chúng […]

Read Article →