Ba que xỏ lá :”chưa bao giờ đất nước được như hôm nay”:ăn cắp công quỹ OPM(Other People Money)bằng công ty ma móc ngoặt buôn bán hoá đơn bồi hoàn thuế TGGT,buôn lậu…Báo Laodong

Hải Phòng: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên LĐO | 01/01/2021 | 12:59 Lâu đài trăm tỉ đồng trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải […]

Read Article →