cựu công an Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bàn chuyện “cuồng hiện tượng Trump” và chống Trump của trí thức trùm chăn bàn chuyện người của Andre Menras(người Việt mũi lõ) mà không dám bàn chuyện mình (trích đoạn)

Tâm sự cùng anh André Menras Hồ Cương Quyết và BBT trang BauxiteVN Nguyễn Hữu Vinh(Ba Sàm) (Tôi viết bài này sau khi đọc bài “Gửi những người bạn “phây” […]

Read Article →

Cúm Tàu bùng phát tại tiểu Bang California/US-Thống đóc ra lệnh “ở nhà “(stay home),hạn chế tụ tập đông người nhưng lại dự tiệc sinh nhật bạn bè tại nhà hàng !-Ba que xỏ lá !

COVID-19 bùng phát mạnh, California đặt mua thêm 5,000 bao đựng thi thể Dec 15, 2020cập nhật lần cuối Dec 15, 2020 SACRAMENTO, California (NV) – California đặt mua thêm 5,000 bao […]

Read Article →