Có bằng chứng và dám làm không ?Xì Trum giăng ‘mẻ’ lớn: Bắt thống đốc, nghị sĩ Dân chủ, Cộng hòa ‘nhúng chàm’ với ĐCSTQ với tội danh phản quốc

Nguyễn Tấn Thuận/Hà Phi Võ ‘s phê tê bốc TT Trump giăng ‘mẻ’ lớn: Bắt thống đốc, nghị sĩ Dân chủ, Cộng hòa ‘nhúng chàm’ với ĐCSTQ với tội danh […]

Read Article →