Vài thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà có thể ngần ngại(stall)trong việc xác nhận Bai Đần thắng cử/Some GOP senators may stall Biden confirmations-Alayna Treene(báo AXIOS)

Some GOP senators may stall Biden confirmations Alayna Treene, author of Sneak Peek Illustration: Aïda Amer/Axios Some Senate Republicans are refusing to commit to confirmation hearings or votes for Joe Biden’s […]

Read Article →

Tuần báo Parismatch(Pháp): TT Xì Trum thất bại trong cuộc chiến pháp lý chống bầu cử gian lận Mỹ(?)/Défaite à l’élection présidentielle : Donald Trump perd de nouveaux recours en justice – nữ PV Kahina Sekkai

Défaite à l’élection présidentielle : Donald Trump perd de nouveaux recours en justice  Paris Match | Publié le 09/12/2020 à 20h28  Kahina Sekkai Donald Trump a de nouveau été débouté dans ses […]

Read Article →