Nhân ngày nhà giáo được BT Ngọng và Thím Ngân tán dương : Đại Học “Đóng Đô La”(Đông Đô) bán hơn 600 bằng Inh Gờ Lít(English) giả(trong đó có 55 cán bộ kách mệnh mua để “làm một cái tiến sĩ và nâng ngạch”)

55 cán bộ mua bằng đại học giả để làm tiến sĩ, nâng ngạch công chức Nov 24, 2020  HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trường Đại Học Đông Đô đã […]

Read Article →