“Thao quang dưỡng hối “của lão Đặng Tiểu Bình kẻ chủ trương “mèo trắng mèo đen không quan trọng miễn bắt được chuột” và “dạy cho CSVN một bài học “-Tetsushi Takahashi

Nhật ký Bắc Kinh (24/08/20): Đặng Tiểu Bình và di sản ‘thao quang dưỡng hối’ Nguồn: Tetsushi Takahashi Beijing Diary, Nikkei Asian Review, 8/2020. Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Thứ Bảy vừa rồi (22/08/2020) […]

Read Article →