Tài liệu(được công khai hoá) “chất vấn của LHQ về thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập VN bị bắt giữ-Hoàng Hưng

Hoàng Hưng

· VNTB – Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam bị giam giữ và Phạm Đoan TrangViệt Nam Thời Báo

Liên Hiệp Quốc ngày 17/11/2020 đã cho đăng công khai bản chất vấn VNM 3/2020 đối với chính phủ Việt Nam đề ngày 17/9/2020

Năm cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến Hội Nhà báo Độc lập, Nhà xuất bản Tự Do, các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Hồ Sỹ Quyết, và bà Phạm Đoan Trang ( trước khi bà Trang bị bắt).

Do không có được phản hồi từ phía chính phủ Việt Nam sau 60 ngày, bản chất vấn đã được đăng công khai trên trang web của LHQ.

Sau đây là bản dịch bản chất vấn:Ảnh: Phạm Đoan Trranng, Lê Hưu Minh Tuan, Ho Sii Quyet (bế con)

***Kính thưa ngài,

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Liên Hiệp Quốc • 1211 GENEVA 10, THỤY SỸ

Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến và biểu đạt;

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa;

Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hoà và lập hội;

và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền

Chúng tôi vinh dự được tiếp xúc với quý ngài với tư cách là Báo cáo viên Đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt; Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa; Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hòa và lập hội; và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền 43/4, 42/22, 37/12, 41/12 và 43/16.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi muốn kêu gọi sự lưu tâm từ Chính phủ của Quý vị về thông tin mà chúng tôi nhận được liên quan đến cáo buộc bắt giữ tùy tiện bốn nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) và các hành vi quấy rối, bao gồm cả tấn công mạng, chống lại Nhà xuất bản Tự do (NXBTTD), và giám sát, đe dọa, tịch thu tài sản và cáo buộc giam giữ tùy tiện các thành viên và độc giả của NXBTD, cũng như đe dọa các thành viên gia đình của họ.

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 với 70 nhà báo độc lập và các nhà bảo vệ nhân quyền trên khắp cả nước. HNBĐLVN là một mạng lưới phân tích và tin tức độc lập hàng đầu, ủng hộ quyền tự do báo chí và các quyền tự do quan điểm và biểu đạt khác, bảo vệ các nhà báo, cũng như quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa. Các thành viên cũng đã tiến hành nghiên cứu và vận động chính sách về cải cách pháp luật ở Việt Nam, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho các cơ chế và cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc.

Nhà xuất bản Tự do (NXBTD) được thành lập vào tháng 2 năm 2019, với mục tiêu “thúc đẩy tự do thông tin và giáo dục khai phóng ở Việt Nam.” Về mặt chức năng, NXBTD là một nhà xuất bản độc lập chuyên xuất bản và phổ biến sách, kể cả những sách đã bị hạn chế do có nội dung chính trị. Trong 18 tháng đầu thành lập, NXBTD đã xuất bản và phân phối 25.000 bản sách của 18 đầu sách cho độc giả khắp trong và ngoài nước thông qua trang web của mình.

Ông Phạm Chí Dũng là nhà báo, người bảo vệ nhân quyền, nhà văn, nhà phân tích độc lập làm việc với nhiều hãng thông tấn quốc tế. Ông Phạm Chí Dũng là thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự và Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (FVPOC). Ông cũng là người sáng lập Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN).

Ông Nguyễn Tường Thụy là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) và là một nhà bảo vệ nhân quyền.

Anh Lê Hữu Minh Tuấn, còn được gọi là Lê Tuấn, là một nhà báo độc lập, một nhà bảo vệ nhân quyền và là thành viên của HNBĐLVN.

Nhiều Phái viên Đặc biệt trước đây đã nêu lên quan ngại về các biện pháp của Chính phủ của Quý vị liên quan đến việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng được cho là tùy tiện và việc gỡ trang web và trang Facebook của HNBĐLVN trong bản báo cáo VNM 5/2019 ngày 22 tháng 1 năm 2020.

Ông Phạm Chí Dũng cũng là đối tượng được các Báo cáo viên Đặc biệt quan tâm trong năm 2014 (VNM 5/2014) sau khi bị cản trở đến Geneva để tham gia một sự kiện bên lề liên quan đến chu kỳ thứ hai của Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Việt Nam. Trường hợp của ông đã được đưa vào báo cáo năm 2014 của Tổng thư ký về hợp tác với Liên hợp quốc, các đại diện và cơ chế của Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền (A / HRC / 27/38, đoạn 40).

Các Phái viên Đặc biệt trước đó cũng bày tỏ quan ngại về việc ông Lê Anh Hùng bị cưỡng ép tâm thần và bị giam giữ trong một tháng vào năm 2013 (VNM 2/2013), sau khi ông bị bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2013 và bị cưỡng bức không theo quy trình xét xử tại viện tâm thần. Chúng tôi cảm ơn Chính phủ của quý vị về những phản hồi lần lượt vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, ngày 11 tháng 7 năm 2014 và ngày 3 tháng 4 năm 2013. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thực sự lo ngại về thông tin mới nhận được.

Theo thông tin nhận được: Trường hợp ông Phạm Chí Dũng Như đã nêu trong thông báo chung VNM tháng 5/2019, ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 11 ngày sau khi gửi thư kiến nghị công khai tới Chủ tịch và các thành viên chủ chốt của Nghị viện châu Âu, trong đó ông đã đề cập một số quan ngại về quyền trong nước và kêu gọi Nghị viện Châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EUVFTA) cho đến khi Chính phủ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về nhân quyền.

Các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ lo ngại rằng ông Phạm Chí Dũng có thể đã bị giam giữ để trả đũa cho lời kêu gọi công khai này và hoạt động nhân quyền khác của ông, đồng thời khiến họ lo ngại rằng anh ta bị cho là bị từ chối tiếp cận đại diện pháp lý và liên hệ với gia đình sau khi bị bắt.

Theo thông tin mới nhận được, đến nay cả gia đình và luật sư của anh đều không được phép gặp gỡ hay liên lạc với anh. Theo thông tin chúng tôi nhận được, nhà chức trách đưa ra quyết định này dựa trên điều 74 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong đó quy định rằng việc thăm gặp có thể bị cấm trong giai đoạn điều tra, có thể kéo dài đến hai năm.

K ể từ khi ông bị bắt vào tháng 11 năm 2019, nhà chức trách Việt Nam đã từ chối chấp nhận luật sư do gia đình ông Phạm Chí Dũng lựa chọn, mặc dù Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam (Điều 73-78) yêu cầu rằng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đăng ký của luật sư, nhà chức trách phải nhanh chóng chấp thuận hoặc từ chối đề nghị đó.

Ông Lê Anh Hùng là thành viên HNBĐLVN và là người bảo vệ nhân quyền. Ông là người đóng góp nhiều cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Việt cho đến khi bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018.

Bà Phạm Đoan Trang là một trong những người sáng lập và biên tập viên của Nhà xuất bản Tự do, cùng với các tổ chức tập trung vào quyền tự do ngôn luận khác, và là một nhà văn, blogger và một phụ nữ bảo vệ nhân quyền.

Ông Hồ Sỹ Quyết là người ủng hộ NXBTD.

Trường hợp ông Nguyễn Tường Thụy

Vào ngày 11 và 16 tháng 3 năm 2020, cảnh sát đã triệu tập ông Nguyễn Tường Thụy, và vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, cảnh sát đến nhà ông lúc 6:10 sáng, họ thẩm vấn ông tại nhà trong 30 phút trước khi rời đi.

Hai tháng sau, ngày 23/5/2020, ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt tại nhà riêng ở Hà Nội vì tình nghi “làm, tàng trữ, phổ biến tài liệu, tư liệu chống nhà nước” theo Điều 117 BLHS, sau khi ông viết các bài bình luận trên mạng về dân chủ và ủng hộ quyền tự do ngôn luận.

Cơ quan chức năng đã tịch thu tất cả điện thoại di động của ông Nguyễn Tường Thụy và các thành viên trong gia đình, mặc dù người nhà của ông không bị buộc tội. Công an cũng tịch thu máy tính và thẻ nhớ USB của ông Thụy. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm.

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, vợ của ông Thụủy đã làm đơn yêu cầu chính quyền cho phép bà được thăm nuôi chồng. Cho đến nay, cả luật sư và vợ của ông Thuỵ đều không được phép đến thăm ông. Anh ta được cho là có nguy cơ bị giam giữ mà không được thăm gặp kéo dài. Ông Nguyễn Tường Thuỵ được cho là đang bị giam tại trại tạm giam Chí Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cả luật sư và vợ ông đều không được phép đến thăm để xác minh độc lập nơi giam giữ ông.

Ông Thuỵ bị hiện đang bị tạm giữ, theo điều 117 BLHS, được liệt vào Tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng như ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thuỵ cũng phải chịu theo điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự về việc không được tiếp cận với luật sư tư vấn pháp luật cho đến khi kết thúc điều tra, có thể kéo dài đến hai năm.

Trước đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Tường Thụy được cho là đã bị khoảng 20 cảnh sát tạm giữ ngay tại nơi cư trú để ngăn cản ông gặp phái đoàn OHCHR tại Văn phòng Đại diện LHQ ở Hà Nội.

Trường hợp ông Lê Hữu Minh Tuấn

Ngày 8/6/2020, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố bị can đối với ông Lê Hữu Minh Tuấn về hành vi vi phạm Điều 117 BLHS, liên quan đến tội “làm, tàng trữ, tán phát tài liệu, tài liệu chống nhà nước. mục đích. ”

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, ông Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt. Cảnh sát đã tịch thu đồ đạc của ông tại nhà riêng, bao gồm cả sách và giấy tờ. Cán bộ phụ trách vụ án là ông Hồ Sỹ Hải, là cùng một cán bộ phụ trách vụ án của ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy. Trước đó, ông đã bị công an triệu tập ít nhất ba lần để trả lời các câu hỏi liên quan đến ông Phạm Chí Dũng.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn được cho là đang bị giam giữ tại trại giam Chí Hòa cùng với các thành viên HNBĐLVN khác là ông Thuỵ và ông Dũng.

Trường hợp ông Lê Anh Hùng

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, ông Lê Anh Hùng bị bắt vì tình nghi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, mức án có thể từ 2-7 năm tù. Bài báo cuối cùng của ông trước khi bị bắt là một cộng tác cho đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Việt, được xuất bản vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Những ngày trước khi bị bắt, Hùng cũng đã có viết bài chỉ trích Luật An ninh mạng của Việt Nam.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ông Hùng vẫn bị tạm giam trước khi xét xử, bị cưỡng bức đưa vào viện tâm thần. Sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2018, vào tháng 9 năm 2018, ông Lê Anh Hùng được phép gặp mẹ và sau đó vào tháng 10 năm 2018 với luật sư của ông, nhưng sau đó ông không được gặp gia đình cho đến năm 2019.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, Lê Anh Hùng bị cưỡng bức nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương, huyện Thường Tín, và ngày 4/4/2019, mẹ anh ta bị từ chối quyền thăm nom.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông Lê Anh Hùng được đưa trở lại trại giam nhưng ngày 10 tháng 5 năm 2019 lại bị cưỡng bức đến một cơ sở tâm thần được cho là không có thông qua thủ tục xét xử, lần này là tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội.

Tại đây, ông Lê Anh Hùng đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ và nhập viện. Các nhà chức trách cho biết ông đã bị bức thực qua miệng và mũi cho đến khi anh ta bắt đầu chảy máu. Vào tháng 6 năm 2019, mẹ của Lê Anh Hùng đã yêu cầu chính quyền đưa ông ra khỏi trại tâm thần.

Ông Lê Anh Hùng cũng bị cho là bị ép uống thuốc, với các báo cáo nhận được cho thấy liều lượng thuốc có thể cao đến mức chỉ khiến anh ta bị ốm và ảo giác. Lê Anh Hùng vẫn bị cưỡng bức tại trại tâm thần, được cho là không có thủ tục xét xử, đã bị giam giữ hơn một năm.

Nhà xuất bản Tự do (NXBTD)

Do sự gắn bó của NXBTD với các vấn đề về quyền tự do phát biểu và ý kiến, tổ chức và các thành viên của tổ chức này đã bị quản thúc và nhiều người đã phải lẩn trốn. Người ta ước tính rằng vào tháng 1 năm 2020, công an đã thẩm vấn gần 100 người trên khắp cả nước vì quan tâm hoặc liên quan đến NXBTD. Vào tháng 2 năm 2019, vài ngày sau khi ra mắt, NXBTD được cho là đối tượng của các cuộc tấn công kỹ thuật số tìm cách kiểm duyệt các ấn phẩm trực tuyến của họ.

Vào mùa hè năm 2019, ba tài khoản ngân hàng liên kết của NXBTD đã bị đóng băng. Trong suốt năm 2019, cảnh sát đã thẩm vấn một số cá nhân liên quan đến việc phân phối các ấn phẩm NXBTD bao gồm cả các tình nguyện viên và những dịch vụ giao hàng không chính thức của các tài xế taxi.

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, hơn chục thành viên NXBTD được cho là đã bị theo dõi, quấy rối và đe dọa cùng với các tình nguyện viên và người đọc sách ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, NXBTD đã giành được giải thưởng Prix Voltaire của Hiệp hội Nhà xuất bản Quốc tế (IPA) 2020, giải thưởng này được cho là đã dẫn đến sự leo thang hơn nữa trong hành vi quấy rối các thành viên NXBTD.

Trường hợp Phạm Đoan Trang

Do bà Phạm Đoan Trang viết về một loạt các vấn đề nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận, bạo lực của cảnh sát, quyền môi trường và những vấn đề khác, bà Phạm Đoan Trang nghi đã bị quấy rối và đe dọa. Vào năm 2017, bà đã bị bắt giữ một cách tùy tiện vì cuộc họp với một phái đoàn của Liên minh châu Âu.

Kết quả của việc nhắm mục tiêu này, Phạm Đoan Trang được cho là đã bị buộc phải lẩn trốn trong hơn một năm, vì sợ rằng bà có thể bị bắt tùy tiện, có thể dẫn đến việc phải chịu án tù nặng. Những lời đe dọa và đe dọa đối với Phạm Đoan Trang được cho là đã gia tăng sau khi công bố giải thưởng IPA nói trên.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, các điều tra viên và Công an Bộ Công an tại Hà Nội đã đến nhà người mẹ 80 tuổi của bà Phạm Đoan Trang, họ cho rằng đã đe dọa và lừa bà ký vào một văn bản với cáo buộc “Xác nhận bà Phạm Thị Doan Trang đã tạo, lưu trữ và phát tán các tài liệu chống phá nhà nước. ” (điều 117 BLHS). Tội danh này có thể bị phạt 20 năm tù. Có vẻ công an đang sử dụng áp lực hoặc đe dọa mẹ của Phạm Đoan Trang nhằm lôi kéo bà Trang ra khỏi nơi ẩn náu.

Trường hợp ông Hồ Sỹ Quyết

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, khoảng 10 cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của ông Hồ Sỹ Quyết mà không xin phép hoặc xuất trình lệnh khám xét. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tịch thu các thiết bị điện tử, giấy tờ tuỳ thân và sách.

Sau khi khám xét, ông Hồ Sỹ Quyết và vợ được đưa đến đồn công an địa phương trên các phương tiện giao thông riêng biệt và sau đó được đưa vào những phòng khác nhau khi đến đồn cảnh sát. Họ không được phép giao tiếp với nhau. Họ bị thẩm vấn về Nhà xuất bản Tự do và các vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam.

Công an được cho là đã cố gắng buộc họ mở khoá điện thoại di động . Công an đã đe dọa rằng nếu họ không thú nhận, họ sẽ không được phép đi về nhà đón con trai 3 tuổi tan học. Sau gần 12 giờ bị công an tạm giữ, lúc 23 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 2020, ông Hồ Sỹ Quyết đã được trả tự do. Vợ ông đã được đưa về vào lúc 18h cùng ngày.

Trong số những vật dụng bị tịch thu khi cảnh sát khám xét nhà của họ có giấy khai sinh của cậu con trai ba tuổi, là những giấy tờ cần thiết để đăng ký đi học và chăm sóc sức khỏe. Các đồ vật bị tịch thu, bao gồm máy tính của ông Quyết và các đồ điện tử có giá trị cao khác, cho đến nay vẫn chưa được trả lại. Vào tháng 6 năm 2020, công an đến nhà cha mẹ của ông Quyết để tìm kiếm thông tin về con của họ.

Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc báo cáo tội phạm hóa, sách nhiễu và đe dọa các nhà báo, công nhân hoặc những người ủng hộ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (HNBĐLVN) và Nhà xuất bản Tự do (NXBTD), cũng như việc các thành viên trong gia đình họ bị đe dọa . Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như bảo vệ quyền con người.

Chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử, và thường là giam giữ không phép hoặc giam giữ cưỡng bức về tâm thần, dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự, chẳng hạn như điều 117 (“tuyên truyền chống Nhà nước”), dường như được sử dụng chống lại những cá nhân chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do biểu lộ và truyền đạt thông tin.

Liên quan đến các sự kiện và quan ngại về cáo buộc ở trên, vui lòng tham khảo Phụ lục về Tham chiếu luật nhân quyền quốc tế đính kèm thư này, trong đó trích dẫn các công cụ và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế liên quan đến những cáo buộc này.

Vì trách nhiệm của chúng tôi, theo nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân quyền cung cấp cho chúng tôi, tìm cách làm rõ tất cả các trường hợp mà chúng tôi lưu ý, chúng tôi rất biết mong phúc đáp của ngài về những vấn đề sau:

1. Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung và / hoặc (các) nhận xét nào có thể có về các cáo buộc nêu trên.

2. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý và thực tế cho việc giam giữ các cá nhân nói trên. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở pháp lý cho việc bắt buộc giam giữ tâm thần được nêu trong bức thư này trong hơn một năm được cho là không có bất kỳ quy trình xét xử nào. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện giam giữ của các cá nhân và các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo tính toàn vẹn về thể chất và tâm lý của họ.

3. Vui lòng xác nhận (các) vị trí chính xác mà ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn hiện đang bị giam giữ, và cung cấp thông tin chi tiết về việc tiếp cận luật sư và gia đình của họ.

4. Vui lòng giải thích lý do tại sao người đại diện theo pháp lý mà gia đình ông Phạm Chí Dũng đã chọn vào tháng 11 năm 2019 vẫn chưa được đăng ký.

5. Vui lòng giải thích những biện pháp đã được thực hiện để sửa đổi và đảm bảo tính tương thích của Luật hình sự Việt Nam, bao gồm Điều 117 Bộ luật Hình sự và Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự, với luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt Điều 19 của ICCPR. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện, vui lòng giải thích lý do.

6. Vui lòng cho biết những biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo rằng các nhà bảo vệ nhân quyền và nhà báo ở Việt Nam có thể thực hiện công việc hợp pháp của họ trong một môi trường an toàn và thuận lợi mà không sợ bị đe dọa hoặc các hành vi đe dọa và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi đánh giá cao việc nhận được phản hồi trong vòng 60 ngày. Quá ngày này, thông báo này và bất kỳ phản hồi nào nhận được từ Chính phủ của quý vị sẽ được công khai qua trang web báo cáo liên lạc. Sau đó, chúng cũng sẽ được cung cấp trong báo cáo thông thường để trình lên Hội đồng Nhân quyền.

Trong khi chờ trả lời, chúng tôi kêu gọi rằng tất cả các biện pháp tạm thời cần thiết được thực hiện để ngăn chặn các vi phạm bị cáo buộc và ngăn chặn tái diễn và trong trường hợp các cuộc điều tra hỗ trợ hoặc cho thấy các cáo buộc là đúng, để đảm bảo trách nhiệm giải trình của bất kỳ người nào ) chịu trách nhiệm về các vi phạm bị cáo buộc.

Chúng tôi muốn thông báo cho Chính phủ của quý vị rằng đã chuyển một lá thư cáo buộc đến Chính phủ, Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện có thể chuyển vụ việc theo thủ tục thông thường để đưa ra ý kiến về việc tước quyền tự do có phải là tùy tiện hay không. Những thông tin liên lạc như vậy không làm phương hại đến bất kỳ ý kiến nào mà Nhóm công tác có thể đưa ra. Chính phủ được yêu cầu trả lời riêng đối với thư cáo buộc và thủ tục thông thường.

Trân trọng,

Irene Khan – Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt Sètondji Roland Adjovi

– Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện Karima Bennoune

– Báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa Clement Nyaletsossi – Voule Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp hòa bình và hiệp hội Mary Lawlor

– Báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền

***Các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ và Lê Hữu Minh Tuấn đã lần lượt được gặp luật sư bào chữa vào trung tuần tháng 11; tuy nhiên gia đình vẫn chưa được quyền thăm gặp.

Nguồn: https://spcommreports.ohchr.org/…/DownLoadPublicCommuni…

PALAIS DES NATIONS+1211 GENEVA 10 SWITZERLAND

Mandates of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur in the field of cultural rights; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of
association; and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders
REFERENCE:
AL VNM 3/2020
17 September 2020
Excellency,
We have the honour to address you in our capacities as Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Working Group on Arbitrary Detention; Special Rapporteur in the field of cultural rights; Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; and Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, pursuant to Human Rights
Council resolutions 43/4, 42/22, 37/12, 41/12 and 43/16.
In this connection, we would like to bring to the attention of your Excellency’s Government information we have received concerning the alleged arbitrary detention of four journalists affiliated with the Independent Journalists Association of Viet Nam
(IJAVN) and acts of harassment, including cyber attacks, against the Liberal Publishing
House (LPH), and surveillance, intimidation, property seizures and alleged arbitrary detention of its members and readers, as well as intimidation of their family members.
The Independent Journalist Association of Vietnam (IJAVN) was launched on 4 July 2014 by 70 independent journalists and human rights defenders around the country. IJAVN is a leading independent news and analysis network, which advocates for press freedom and other freedom of opinion and expression rights, protection for journalists, as well as for freedom of association and of peaceful assembly. Its members
have also conducted research and advocacy on legal reform in Vietnam, including providing information to UN human rights mechanisms and bodies.
Liberal Publishing House (LPH) was founded in February 2019, with the
objective “to promote freedom of information and liberal education in Vietnam.”
Functionally, LPH is an independent publishing house which publishes and disseminates books, including books that have been restricted due to their political content. In its first 18 months of existence, LPH published and distributed 25,000 copies of 18 book titles to readers around Vietnam and outside the country via its website.
Mr. Pham Chi Dung is a journalist, human rigths defender, writer and
independent analyst who works with various international news agencies. Mr. Pham Chi Dung is a member of the Civil Society Forum and the Former Vietnamese Prisoners of Conscience Association (FVPOC). He was also a founder of the Independent Journalists Association of Viet Nam (IJAVN)

Mr. Nguyen Tuong Thuy is vice chairman of the Independent Journalist
Association of Vietnam (IJAVN) and a human rights defender.
Mr. Le Huu Minh Tuan, also known as Le Tuan, is an independent journalist, a human rights defender and a member of IJAVN.
Mr. Le Anh Hung is an IJAVN member and human rights defender. He was a prominent contributor to the Voice of America (VOA) Vietnamese service until his arrest on 5 July 2018.
Ms. Pham Doan Trang is one of the founders and editors of the Liberal
Publishing House, along with other freedom of expression-focused organizations, and is a
writer, blogger, and woman human rights defender.
Mr. Ho Sy Quyet is a supporter of LPH.
Several Special Procedures previously raised concern regarding your Excellency’s
Government’s measures in relation to the allegedly arbitrary detention of Mr. Pham Chi
Dung and the taking down of IJAVN’s website and Facebook page in joint
communication VNM 5/2019 dated 22 January 2020. Mr. Pham Chi Dung was also the
subject of Special Rapporteurs’ concerns in 2014 (VNM 5/2014) after he had been
prevented from traveling to Geneva to participate in a side-event in connection with the
second cycle of the Universal Periodic Review of Viet Nam. His case was included in the
2014 report of the Secretary-General for cooperation with the United Nations, its
representatives and mechanisms in the field of human rights (A/HRC/27/38, para. 40).
Special Procedures also previously expressed concern at the forced psychiatric detention
of Mr. Le Anh Hung for one month in 2013 (VNM 2/2013), after he had been detained on
4 January 2013 and forcibly committed without judicial process in a psychiatric
institution. We thank your Excellency’s Government for its responses dated 18 March
2020, 11 July 2014 and 3 April 2013, respectively. We however remain seriously
concerned in light of the new information we received.
According to the information received:
Situation of Mr. Pham Chi Dung
As highlighted in joint communication VNM 5/2019, Mr. Pham Chi Dung was
arrested on 21 November 2019, eleven days after having sent a public appeal
addressed to the President and key Members of the European Parliament, in which
he explicitly laid out some human rights concerns in the country, and called on the
European Parliament to postpone the ratification of the EU-Viet Nam Free Trade
Agreement (EUVFTA) until concrete human rights benchmarks had been met by
the Government of Viet Nam. Special Rapporteurs expressed their concern that he
might have been detained in retaliation for this public appeal and his other human
rights work, and further raised their concern that he was allegedly denied access to
legal representation and contact with his family following his arrest

According to the new information received, neither his family nor his lawyer have
been allowed to meet or communicate with him to date. According to the
information we received, the authorities justified this decision on the basis of
Article 74 of the Criminal Procedure Code, which provides that visitation may be
prohibited during the investigation phase, which can last up to two years.
Vietnamese authorities have since his November 2019 arrest refused to accept the
lawyer chosen by Pham Chi Dung’s family, despite Vietnamese Criminal
Procedure Code (Articles 73-78) requiring that within 24 hours of receiving the
lawyers’ registration, authorities are to promptly approve or reject it.
Situation of Mr. Nguyen Tuong Thuy
On 11 and 16 March 2020, police attempted to summon Mr. Nguyen Tuong Thuy,
and on 18 March 2020 police arrived at his home at 6:10am where they
interrogated him for 30 minutes before leaving. Two months later, on 23 May
2020, Nguyen Tuong Thuy was arrested from his family home in Hanoi on
suspicion of “making, storing, and disseminating documents and materials for
anti-state purposes,” under Article 117 of the Penal Code, after he had written
weblog commentaries on democracy and advocated for freedom of expression.
The officers confiscated all mobile phones belonging to Nguyen Tuong Thuy and
family members, despite his family members not being charged. Police also
confiscated Thuy’s computer and USB memory sticks. If found guilty, he will
face up to 20 years in prison.
On 1 June 2020, Thuy’s wife petitioned the authorities to allow her to visit her
husband. Neither the lawyer nor Thuy’s wife have been allowed to visit him to
date. He is alleged to be at risk of prolonged incommunicado detention. He is
believed to be held at Chi Hoa temporary detention center in Ho Chi Minh City,
but neither his lawyer nor his wife have been allowed to visit him to
independently verify his whereabouts. The charge under which Thuy is currently
held, Article 117 of the Penal Code, is listed under Offenses Against National
Security. As for Mr. Pham Chi Dung, he is subjected to Article 74 of the Criminal
Procedure Code, which allows access to legal counsel to be denied until the
investigation concludes, which can last up to two years.
Previously, on 7 March 2018, Nguyen Tuong Thuy had allegedly been shortly
detained by approximately twenty police officers at his residence in order to
prevent him from meeting with a delegation of the OHCHR at the UN
Representative Office in Hanoi.
Situation of Mr. Le Huu Minh Tuan
On 8 June 2020, the investigating agency of the Ho Chi Minh City police
recommended to prosecute Mr. Le Huu Minh Tuan on violation of Article 117 of

the Penal Code, relating to “making, storing, and disseminating documents and
materials for anti-state purposes.”
On 12 June 2020, Mr. Le Huu Minh Tuan was arrested. Police confiscated his
belongings at his home, including books and papers. The officer in charge of the
case, Mr Ho Sy Hai, is reportedly the same officer in charge of Pham Chi Dung
and Nguyen Tuong Thuy’s cases. Prior to this, he had been summoned at least
three times by the police previously to answer questions relating to Pham Chi
Dung. Mr. Le Huu Minh Tuan is believed to be held in Chi Hoa detention facility
along with other IJAVN members, Thuy and Dung.
Situation of Mr. Le Anh Hung,
On 5 July 2018, Mr. Le Anh Hung was arrested on suspicion of “abusing
democratic freedoms” under Article 331 of the Penal Code, which carries a
possible sentence of 2-7 years in prison. His last article prior to arrest was a
contribution to the Voice of America (VOA) Vietnamese service, published on 30
June 2018. Days before his arrest, Hung had also written critically of Vietnam’s
Cybersecurity Law.
According to the information we received, Mr. Hung remains in pre-trial
detention, forcibly committed at a psychiatric institution. Following his July 2018
arrest, in September 2018 Le Anh Hung was allowed to meet with his mother and
later in October 2018 with his lawyer, but he was then denied the right to meet
with his family through 2019. On 1 April 2019, Le Anh Hung was forcibly
committed at the Central Mental Hospital in Thuong Tin District, and on 4 April
2019 his mother was denied visitation rights. On 24 April 2019 Le Anh Hung was
returned to a detention facility but on 10 May 2019 was again forcibly committed
at a psychiatric facility allegedly without a judicial process, this time at Central
Mental Hospital No. 1 in Hanoi. At this location, Le Anh Hung went on hunger
strike to protest his detention and hospitalization. Authorities reportedly subjected
him to force-feeding through his mouth and nose until he started to bleed. In June
2019, Le Anh Hung’s mother petitioned the authorities to release him from forced
psychiatric incarceration. Le Anh Hung has also allegedly been subjected to
forced medication, with reports received indicating that the medication dosage
may be so high that it was only making him sick and hallucinate. Le Anh Hung
remains forcibly committed at a psychiatric facility, allegedly without judicial
process, having been detained for over a year.
Liberal Publishing House (LPH)
As a result of LPH’s engagement with freedom of opinion and expression matters,
the organization and its members have reportedly been subjected to detention, and
many have been driven into hiding. It is estimated that by January 2020 police had
questioned nearly 100 people across the country over interest or involvement in

LPH. In February 2019, days after launching, LPH was reportedly the subject of
digital attacks seeking to censor their online publications.
In the summer of 2019, three LPH affiliated bank accounts were reportedly
frozen. Through 2019, police have reportedly questioned several individuals
involved in distributing LPH publications, including volunteers and informal
delivery services provided by taxi drivers. Through October 2019 and into
January 2020, more than a dozen LPH members were reportedly surveilled,
harassed, and intimidated along with volunteers and book readers in various
locations across the country. On 3 June 2020, LPH won the International
Publishers Association (IPA) 2020 Prix Voltaire prize, which has reportedly led to
a further escalation in harassment of LPH members.
Situation of Ms. Pham Doan Trang
As a result of her writing about about a range of human rights issues, including
freedom of expression, police violence, environmental rights, and others, Ms
Pham Doan Trang has allegedly been subjected to harassment and intimidation. In
2017, she was allegedly arbitrarily detained for meeting with a delegation of the
European Union. As a result of this targeting, Pham Doan Trang has reportedly
been forced into hiding for over a year, fearing that she may be arbitrarily
arrested, possibly resulting in lengthy incarcaration. Threats and intimidation of
Pham Doan Trang reportedly escalated following the announcement of the abovementioned IPA award. On 3 June 2020, investigators and police from the Ministry
of Public Security in Hanoi went to the home of Pham Doan Trang’s 80-year-old
mother, where they have allegedly intimidated and misled her into signing a
document alleging “Confirmation that Pham Thi Doan Trang has created, stored,
and distributed anti-state materials.” (article 117 of the Penal Code). This charge
carries a possible 20-year prison sentence. It is alleged that police are using
pressure or intimidation against Pham Doan Trang’s mother in an effort to drive
her out of hiding.
Situation of Mr. Ho Sy Quyet
On 3 January 2020, approximately 10 police officers searched Ho Sy Quyet’s
home without permission or presenting a warrant. During the search, police
confiscated electronic devices, identity documents, and books.
Following the search, Ho Sy Quyet and his wife were taken to the local police
station in separate vehicles and after arriving at the police station were placed in
separate rooms. They were not allowed to communicate with one another. They
were interrogated about the Liberal Publishing House and broader civil society
issues in Vietnam. Police reportedly tried to force them to grant access to their
mobile phones. The police reportedly threatened that if they did not confess they
would not be allowed to leave to pick up their three-year-old son from school.
After close to 12 hours in police custody, at 23:30 on 3 January 2020 Ho Sy

Quyet was released. His wife had been released at 18:00 on the same day. Among
the items confiscated during the police search of their home was their three-yearold son’s birth certificate, necessary to enroll in school and to obtain healthcare.
The confiscated items, which also include Quyet’s computer and other high-value
electronic items, have reportedly not been returned to date. In June 2020, Quyet’s
parents also received a visit from the police for information about their son.
We express our grave concern relating to the reported criminalisation, harassment
and intimidation of journalists, workers or supporters of the Independent Journalists
Association of Viet Nam (IJAVN) and the Liberal Publishing House (LPH), as well as at
the intimidation of their family members. These individuals appear to have been targeted
solely for having exercised their right to freedom of expression and association, and
defense of human rights. We express alarm at the continued use of lengthy pre-trial
detention, and often incommunicado detention or forced psychatric detention, on vaguely
worded provisions of the Penal Code, such as article 117 (“propaganda against the
State”), which seem to be used against individuals who have simply exercised their right
to freely express opinions and impart information.
In connection with the above alleged facts and concerns, please refer to the Annex
on Reference to international human rights law attached to this letter which cites
international human rights instruments and standards relevant to these allegations.
As it is our responsibility, under the mandates provided to us by the Human
Rights Council, to seek to clarify all cases brought to our attention, we would be grateful
for your observations on the following matters:

 1. Please provide any additional information and/or comment(s) you may
  have on the above-mentioned allegations.
 2. Please provide detailed information on the legal and factual basis for the
  detention of the aforementioned individuals. Please provide full
  information on the legal basis for the forced psychiatric detention raised in
  this letter for over a year allegedly without any judicial process. Please
  also provide detailed information on the individuals’ detention conditions
  and measures which have been taken to ensure their physical and
  psychological integrity.
 3. Please confirm the exact location(s) at which Mr. Pham Chi Dung, Mr.
  Nguyen Tuong Thuy and Mr. Le Huu Minh Tuan are currently detained,
  and provide detailed information on their access to a lawyer and to their
  families.
 4. Please provide an explanation as to why the legal representative chosen by
  Mr. Pham Chi Dung’s family in November 2019 has still not been
  registered

Please provide an explanation as to what measures have been taken to
revise and ensure the compatibility of the criminal legislation of Viet Nam,
including Article 117 of the Penal Code and Article 74 of the Criminal
Procedure Code, with international human rights law, especially Article 19
of the ICCPR. If no such measures have been taken, please explain why.

 1. Please indicate what measures have been taken to ensure that human rights
  defenders and journalists in Vietnam are able to carry out their legitimate
  work in a safe and enabling environment without fear of threats or acts of
  intimidation and harassment of any sort.
  We would appreciate receiving a response within 60 days. Passed this delay, this
  communication and any response received from your Excellency’s Government will be
  made public via the communications reporting website. They will also subsequently be
  made available in the usual report to be presented to the Human Rights Council.
  While awaiting a reply, we urge that all necessary interim measures be taken to
  halt the alleged violations and prevent their re-occurrence and in the event that the
  investigations support or suggest the allegations to be correct, to ensure the accountability
  of any person(s) responsible for the alleged violations.
  We would like to inform your Excellency’s Government that having transmitted
  an allegation letter to the Government, the Working Group on Arbitrary Detention may
  transmit the case through its regular procedure in order to render an opinion on whether
  the deprivation of liberty was arbitrary or not. Such communications in no way prejudge
  any opinion the Working Group may render. The Government is required to respond
  separately to the allegation letter and the regular procedure.
  Please accept, Excellency, the assurances of our highest consideration.
  Irene Khan
  Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
  and expression
  Sètondji Roland Adjovi
  Working Group on Arbitrary Detention
  Karima Bennoune
  Special Rapporteur in the field of cultural rights
  Clement Nyaletsossi Voule
  Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
  Mary Lawlor
  Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

Annex
Reference to international human rights law
In this connection, we remind your Excellency’s Government of its obligations
under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Viet
Nam acceded on 24 September 1982, in particular, with respect to the right to liberty and
security of persons (Article 9), the right to a fair trial, and the duty to investigate
allegations of violations promptly, thoroughly and effectively through independent and
impartial bodies under the ICCPR (Article 14), and the right to freedom of opinion and
expression (Article 19), as well as under the International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR), to which Viet Nam acceded in 1982, in particular, the
right to take part in cultural life (Article 15).
Right to liberty and right to security
The right to liberty and security of persons is enshrined in ICCPR Article 9, and
ensures freedom from arbitrary arrest or detention. An arrest will be arbitrary if it
includes elements of inappropriateness, injustice, lack of predictability and due process of
law, as well as elements of reasonableness, necessity and proportionality
(CCPR/C/GC/35 para. 12). Arresting or detaining an individual as punishment for the
legitimate exercise of the rights as guaranteed by the Covenant constitutes a violation of
Art. 9 (CCPR/C/GC/35 para 17).
Right to a fair trial
The right to a fair trial is guaranteed in Article 14 of the ICCPR. Article 14
Paragraph 3 includes several minimum standards that must be guaranteed anyone facing
criminal charges. These include access to a lawyer (14(3)(b) and (d)), the right not to be
compelled to confess guilt (14 (3)(g)), and the right to be brought promptly before a
judge or other officer authorised by law to exercise judicial power (Art. 9 (3) and
CCPR/C/GC/35 para. 32). Lastly, adequate facilities for the preparation of the defence
under Art. 14 (3)(b) includes the right to communicate with counsel of his own choosing.
As indicated by the Human Rights Committee, access must include all materials that the
prosecution plans to offer in court against the accused or that are exculpatory
CCPR/C/GC/32 para. 33. Article 14 also ensures the right to publicity of judgments. “All
trials in criminal matters or related to a suit at law must in principle be conducted orally
and publicly. The publicity of hearings ensures the transparency of proceedings and thus
provides an important safeguard for the interest of the individual and of society at large”,
CCPR/C/GC/32 para. 28. Any restriction must be compatible with the requirements laid
out in Art. 14 (1). In all cases, the judgement rendered in a criminal case or in a suit at
law shall be made public, including the essential findings, evidence and legal reasoning,
CCPR/C/GC/32 para. 29.
Freedom of opinion and expression
ICCPR Article 19 grants everyone the right to freedom of expression. It protects,
inter alia, political discourse, commentary on one’s own and on public affairs, discussion

on human rights and journalism, CCPR/C/GC/34 para 11. As indicated by the Human
Rights Committee, “the function of journalists includes not only full-time reporters and
analysts, but also bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on
the internet or elsewhere”, Id., para. 44. As mentioned by the Human Rights Committee,
a free, uncensored and unhindered press or other media is essential in any society to
ensure freedom of opinion and expression and the enjoyment of other Covenant rights.
This entails a corresponding right of the public to receive media output (Id. para. 13).
Restrictions on the freedom of expression can only be justified by reference to the
rights and freedoms of others, or on national security or ordre public, cf. Art. 19 (3). All
restrictions must comply with the requirements of necessity and proportionality.
However, the penalisation of a journalist solely for being critical of the government or the
political social system espoused by the government can never be considered to be a
necessary restriction of freedom of expression, CCPR/C/GC/34 para 42.
Laws justified by national security, whether described by sedition laws or
otherwise, can never be invoked to prosecute journalists or human rights defenders for
their work, see CCPR/C/GC/34 para 30. Likewise, the arbitrary arrest or torture of
individuals because of the exercise of their freedom of expression will under no
circumstance be compatible with Article 19, CCPR/C/GC/34 para. 23.
We note the 2019 Concluding Observations by the Human Rights Committee
concerning Viet Nam, where the Committee expressed its concerns “at reports that
persons, particularly human rights defenders, activists, and religious leaders, may face
arbitrary arrests, detention, and incommunicado detention without charges. It is
concerned of the excessive use of pre-trial detention in the absence of legal guarantees,
such as appearance before a judge; access to a lawyer from the time of arrest; and the
right to inform family members. The Committee is concerned that following release from
custody, some persons are placed under de facto house arrest. It is concerned that under
domestic legislation: (a) persons arrested or detained in cases related to national security
crimes can be denied access to a lawyer during the whole investigation period; (b)
persons arrested or detained on criminal charges may be remanded in custody on the
authorization of a prosecutor, who may also decide on any subsequent extensions of
custody, which can be indefinite in cases related to national security crimes; (c) a
prosecutor, rather than a judge decides, on the lawfulness of detention of persons
deprived of their liberty (arts. 2 and 9).” (CCPR/C/VNM/CO/3 para. 25)
We would also like to refer your Excellency’s Government to the fundamental
principles set forth in the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals,
Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human
Rights and Fundamental Freedoms, also known as the UN Declaration on Human Rights
Defenders. In particular, we would like to refer to articles 1 and 2 of the Declaration
which state that everyone has the right to promote and to strive for the protection and
realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international
levels and that each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and
implement all human rights and fundamental freedoms. Article 6 (b) and c) of the same

Declaration provide that everyone has the right, individually and in association with
others to freely to publish, impart or disseminate to others views, information and
knowledge on all human rights and fundamental freedoms; and to study, discuss, form
and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and
fundamental freedoms and to draw public attention to those matters.
Moreover, we would like to draw your Government’s attention to the principles
enunciated by Human Rights Council resolution 24/5, and in particular operative
paragraph 2, which “reminds States of their obligation to respect and fully protect the
[right] of all individuals to… associate freely, online as well as offline… including
human rights defenders… seeking to exercise or to promote these rights, and to take all
necessary measures to ensure that any restrictions on the free exercise of the [right] to
freedom of… association are in accordance with their obligations under international
human rights law”.
The duty to investigate alleged violations of human rights law
Additionally, we would like to draw to the attention of your Excellency’s
Government that the ICCPR and CAT include duties to investigate allegations of human
rights violations. We first note that the duty to provide effective remedies in ICCPR
Article 2 (3) includes a general obligation to investigate allegations of violations
promptly, thoroughly and effectively through independent and impartial bodies, see
CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 para 15. For example, the duty to investigate applies in cases
where individuals are attacked, including arbitrarily arrested, because of their freedom of
opinion and expression, CCPR/C/GC/34 para. 23. Secondly, the CAT Article 12 places a
duty on the State to “ensure that its competent authorities proceed to a prompt and
impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of
torture has been committed in any territory under its jurisdiction”.
The right to take part in cultural life
The Committee on Economic, Social and Cultural Life has noted in its General
Comment No. 21 on Article 15 of the ICESCR that necessary conditions for the
enjoyment of the right to take part in cultural life include “freedom of expression in the
language or languages of their choice, and the right to seek, receive and impart
information and ideas of all kinds and forms including art forms, regardless of frontiers of
any kind,” as well as the abolition of censorship (para. 49c).
The former Special Rapporteur in the field of cultural rights noted after her 2013
visit to Viet Nam that “A major challenge for the Government is to replace its top-down
approach in the field of culture, too frequently used to steer individual and collective
behaviours in directions considered compatible with government policies and objectives. It is essential that sufficient space be provided for divergent viewpoints and debates…”
(A/HRC/28/57/Add.1, para. 101). She recommended that to ensure compliance with international standards on freedom of expression, Viet Nam should “Put an end to the system of government control over publishing. Independent private publishing houses and cinema/visual art studios should be authorized to operate without impediment and fear of harassment.”(para 108(d)). She also recommended that article 88 of the Criminal Code regarding “conducting propaganda against the Socialist Republic of Viet Nam” be repealed and that those detained under this provision be released (para. 108 (e)).

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.