Hết rồi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy-không lạ khi vợ cũ của Trump,Ivana Trump,nhận xét về chồng cũ :không ngạc nhiên vì Trump không bao giờ nhận thua cuộc “!-ParisMatch

Ivana Trump pas surprise par l’obstination de Donald Trump : “Ce n’est pas un bon perdant” Paris Match | Publié le 10/11/2020 à 18h49 |Mis à jour le 10/11/2020 à 19h41 Kahina Sekkai Interrogée […]

Read Article →