Chuyện bâng quơ của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triễn Nông Thôn Nguyễn Xuân Cường về gỗ từ rừng đầu nguồn trôi về trong mưa lũ là do “đế quốc Mỹ rãi chất độc da cam “!!!??-“thấu cảm của (thầy) Chu Mộng Nong-

Chu Mộng Nong ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA VÀ KHỞI KIỆN TỘI ÁC ĐẾ QUỐC MỸ Theo phát hiện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn […]

Read Article →