“Cái dáng rất buồn “của tác giả (tập) thơ “chuyện chúng mình “ngày xưa:Phạm Hậu(thần tượng của thân hữu ĐHKT Phượng ngày xưa/Công chúa nhỏ)

Chuyện “đời người và người đời mùa ôn dịch,thien và nhân tai Trần Mộng Tú: Cái Dáng Rất Buồn                                                                    (Gửi PH và chị Oanh)   Trần Mộng Tú  Anh […]

Read Article →