Tìm hiểu đảo quốc Síp(Chypre.Cyprus) quê hương thứ hai của đảng viên CSVN/ĐBQH Phạm Phú Quốc(mua quốc tịch với giá 2 ,5 triệu dollars đầu tư !)

République de Chypre (el) Κυπριακή Δημοκρατία1 (tr) Kıbrıs Cumhuriyeti Drapeau de Chypre. Armoiries de Chypre. Devise Aucune Hymne Ύμνος εις την Ελευθερίαν (Ýmnos is tin Eleftherían, « Hymne à la Liberté ») Chypre au […]

Read Article →

Liên quan đến việc quan chức đảo quốc Síp(Chypre/Cyprus) bán hộ chiếu cho người nước ngoài trên thị trường chợ đen/Cyprus and others must eliminate the passport black market-Báo Ả Rập Al Jazeera

Cyprus and others must eliminate the passport black market ‘Investment programmes’ that tie the granting of citizenship to money can never be truly free of corruption. Christophoros Christophorou Leading expert […]

Read Article →