chuyện bâng quơ mùa ôn dịch :chuyện “vòng tay học trò Tây ” và số phận buồn của Andre-Louis Auziere,người chồng cũ của đệ nhất phu nhân Pháp

Brigitte Macron : découvrez la seule photo publique de son premier mari André-Louis Auzière © Stephane Lemouton 1/15 – La seule photo publiquePrès d’un an après la mort d’André-Louis Auzière, […]

Read Article →

Một bà tiến sĩ Tàu khác (tốt nghiệp Harvard) cho rằng báo cáo của TS sinh học Li-Meng Yan về nguồn gốc Covid-Vũ Hán(qua phòng thí nghiệm của Đảng CS Tàu) là thiếu cơ sở (unfounded) ??!!

Another ‘Unfounded’ Study on Origins of Virus Spreads Online By Katherine J. Wu 阅读简体中文版 | 閱讀繁體中文版 An overwhelming body of evidence continues to affirm that the coronavirus almost certainly made […]

Read Article →