Một trường hợp vu cáo khác : về nhà giáo nhân rân Lương Công Nhớ người đở đầu luận án “chân vịt và bánh lái” của BTTU/Đắk Lắk(Tây Nguyên)??-LS Nguyễn Khánh Ngọc

LS Nguyễn Khánh Ngọc Trương Châu Hữu Danh BỚ CƯỚP CƯỚP CƯỚP….!!!!! Chỉ riêng tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân bí thư […]

Read Article →