Những con số đau thương(không phải số thống kê như những nhà độc tài thường nói) về dịch cúm Tàu(Chinavirus)-SCMP

LATEST ON CORONAVIRUS Latest: Coronavirus death toll, infections and recoveries Global31,999,203 Confirmed Covid-19 cases 977,642 total deaths21,874,775 total recovered Cases DeathsUnitedStates6,966,639 / 202,563India5,732,518 / 90,020Brazil4,624,268. / 138,974Russia 1,123,976 / 19,867Colombia784,268 / […]

Read Article →