“Thu đã về rồi đó phải không em “-Bài thơ của Trần Trung Đạo viết cho cô thuyền nhân (gốc Huế)đã treo cổ tự tử khi bị bác quy chế tỵ nạn tại trại Sikiew Thái Lan tháng 12/1992

THU ĐÃ VỀ RỒI ĐÓ PHẢI KHÔNG EM Câu thơ trên không phải tôi viết cho người tình, người yêu mà cho cô gái Việt 26 tuổi treo cổ chết […]

Read Article →