Đọc để tưởng nhớ Nhật Tiến,người cùng trại tỵ nạn đường biển thập niên 19(80) Songkhla Thái Lan với Adm Kontumquetoi.com :”Trận đánh cuối cùng của kẻ sĩ”

Nhật Tiến TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG CỦA MỘT KẺ SĨ Ba Sinh là một người mê sách. Suốt mười năm ròng-ră sống độc-thân làm nghề giáo-viên tiểu học, tiền dành […]

Read Article →