theo một ông Vịt Kìu(không còn trẻ nữa) thăm viếng công viên quốc gia Yosemite và Sequoia thuộc tiểu bang Cali xứ (đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết)Mỹ-Lê Tạo

Bút ký du lịch mùa ôn dịch và cháy rừng ? Lê Tạo Chuyến đi Sequoia và Yosemite 2020 (của những người không còn trẻ nữa) Khi còn trẻ, tôi […]

Read Article →