Răng chừ VN có thể bán hộ chiếu(đầu tư như Chypre/Cyprus) để thu ngoại tệ??-Thư của Ủy ban châu Âu tiết lộ về vụ “Hộ chiếu vàng”: Cyprus gây nguy hiểm cho EU

Thư của Ủy ban châu Âu tiết lộ về vụ “Hộ chiếu vàng”: Cyprus gây nguy hiểm cho EU  -04/09/2020 BILD Tác giả: Julian Röpcke Chuyển ngữ: Lê Quang Ngọ và Lê Quí Trọng […]

Read Article →