Đọc ” Một ngày ở Hà Nội” bút ký 1973 của SQBC cố Trung Tá Phạm Huấn-Nguyễn Đình Toàn và văn thi sĩ thân hữu/Vietnamvanhien.net

Nguyễn Đình Toàn MỘT NGÀY TẠI HÀ NỘI PHẠM HUẤN (1937-2005) ( 18-2-1973 ) Nguyễn Đình Toàn – http://www.vietnamvanhien.net PHẠM HUẤN (1937-2005) Phạm Huấn tốt nghiệp Trường Võ Bị Quốc […]

Read Article →