vẫn chuyện dài chính chị chính em nước(đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết ,không dân chủ triệu lần như của ta )Mỹ: Đại Xì Trum đang xem xét đặc quyền đặc lợi của dân biểu,nghị sĩ

Tổng thống Trump yêu cầu mỗi người chúng ta chuyển tiếp email này cho ít nhất là 20 ngườiTổng thống Trump dự trù chấm dứt các đặc quyền của các […]

Read Article →