Ca ngợi TT tỷ phú Đại Xì Trum,mần không lương và người đầu tiên phá bỏ luật ngầm và hết lòng vì nước(đế quốc giẫy chết nhưng chưa chết)Mỹ !-Lê Thị Thanh Bình(Đức Quốc)

Lê Thị Thanh Bình (Đức Quốc) TỔNG THỐNG DONALD TRUMP – NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁ BỎ MỌI LUẬT LỆ NGẦM & HẾT LÒNG VÌ NƯỚC MỸ: Thời gian gần 4 […]

Read Article →