“con ranh Nấm Độc ” có thêm tài liệu để chỉ trích “lãnh đạo Mỹ”(không lo Covid Vũ Hán lại lo chuyện riêng tư gia đình):Donald Trump : “Mon frère Robert traverse des jours difficiles”

Donald Trump : “Mon frère Robert traverse des jours difficiles” Paris Match | Publié le 15/08/2020 à 11h11 |Mis à jour le 15/08/2020 à Yannick Vely, avec AFP Le président des Etats-Unis Donald Trump […]

Read Article →