Đồ Trăm ký”sắc lệnh hành pháp”(executive orders) tặng thêm $400 /tháng tiền trợ cấp thất nghiệp và cắt giảm thuế sau khi lưỡng viện QH không thoả thuận được gói kích cầu thứ hai vì cúm Tàu !

Chuyện của tư bản bóc lột giẫy chết Trump signs executive orders enacting $400 unemployment benefit, payroll tax cut after coronavirus stimulus talks stall WASHINGTON – With stimulus talks with Congress […]

Read Article →