Ngôn ngữ,trình độ và đối thoại(tuyên truyền)-(trứng chọi đá)Tưởng Lăng Nùi—-Lời lừa dối “hoành tráng”-(lão thành kách mệnh) Phạm Đình Trọng

(trứng chọi đá )Tưởng Năng Tiến Ngôn Ngữ, Trình Độ & Đối Thoại” Một lời nói tử tế có thể làm ấm lòng người suốt cả mùa Đông.” Ngạn ngữ […]

Read Article →