Nghe đồn thổi xứ Băng Đảo(Iceland) khuyến khích đàn ông đến lập nghiệp,lấy vợ bản xứ còn được tặng 5,000 Đô Na:thử viếng thăm Iceland

Iceland Iceland’s Information Land Area 100,250 km2 Water Area 2,750 km2 Total Area 103,000km2 (#106) Population 335,878 (#177) Population Density 3.35/km2 Government Type Parliamentary Republic GDP (PPP) $16.15 Billion GDP Per […]

Read Article →