Liên kết đào tạo giữa trường CĐ/ĐH trong nước và trường CĐ/ĐH nước ngoài :một hình thức kinh doanh bằng cấp(đểu,có bằng nước ngoài nhưng không nói được tiếng nước ngoài) !!

Gần 200 chương trình liên kết bị “tuýt còi”: Bộ Giáo dục nên công khai danh sách!  19:06, 21/07/2020 (CLO) Theo ông Lê Như Tiến: Đây là vấn đề không […]

Read Article →