“ăn cơm quốc gia Mỹ thờ ma CS Tàu “?Cuộc thanh lọc những lãnh đạo truyền thông ăn lương chính phủ/Wednesday night massacre’ as Trump appointee takes over at global media agency(VOA,RFA..)

‘Wednesday night massacre’ as Trump appointee takes over at global media agency By Jennifer Hansler and Brian Stelter, CNN Updated 12:20 PM ET, Thu June 18, 2020Michael Pack in 2019. New York (CNN […]

Read Article →