Hai cái chết của người da đen : một bị đè cổ chết ngạt khi phạm tội được vinh danh và gây bạo loạn;một bị bắn chết âm thầm khi thi hành nhiệm vụ chẳng ai để tâm !!

Breann Leath: IMPD Officer Killed Responding to Domestic Dispute By Caroline Warnock Updated Apr 10, 2020 at 11:46am TwitterBreann Leath and her son. The Indianapolis Metropolitan Police Department (IMPD) has confirmed that one of […]

Read Article →